Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Cirkev v obci

EVANJELICKÝ KOSTOL AUGSBURSKÉHO VYZNANIA

STAV V ROKU 1934

     Kostolík, ktorý je majetkom cirkvy evanjelickej, stojí na návršiu kedysi nazývanom ,,Horvát parlag", tvoriac akoby stred obci Dolné Brhlovce.

     Kostolík patril kalvínskej cirkvy. Rodín tohoto vierovyznania avšak pomaly ubúdalo, podľa záznamov v cirkevnej kronike tu bolo v roku 1813 už len niekoľko osôb kalvínskeho vierovyznania, v celku 3 rodiny. Roku 1843 hlásili tunajšie kalvinské rodiny matkocirkvi na Bore, že ich kostol je spustnutý a opraviť ho nevládzu. Za týmto účelom vyslaná deputácia však žiadnu peňažnú podporu vyprosiť nemohla a preto roku 1855 kostol predali evanjelicko – augsburgskej cirkvy za 460 zlatých. Malý zvon, ktorý bol majetkom dvoch starých žien, s ich usrozumením bol prenesený na Bor.

     Stavaný bol v románskom štíle s 2-2 oknami po stranách, má tiež dva vchody. V čase, keď evanj. cirkev kostol kúpila, nemal dnešnú podobu, bola to vlastne len modlitebna veľkosti 4.80 m x 3.70 metrov. Veža nebola, iba primitívna zvonica s jedným zvončekom, ktorý si po odkúpení kostola evanjelickí cirkevníci kúpili v roku 1857-om a nachodí sa na veži aj dnes.

     Až v roku 1911 a 1912 si dali cirkevníci kostol opraviť, predĺžiť smerom k hradskej asi o 5 metrov a bola k nemu pristavená veža, ktorá je vysoká 16 metrov. Kostol má teraz štyri okná so svetlosťou 150 x 80 cm. Horné tri tabulky boli z farebného skla, ostatné z obyčajného skla. Po zväčšení kostola bol postavený i nový oltár, náklad na tento znášala rodina Jána Sabu. Po stranách oltára sú dve sošky, uprostred obraz, znázorňujúci výjav, ako anjel podáva kalich utrpenia Ježišu Kristu v Getsemanskej záhrade. Je to dar Kataríny Bielikovej, dva trojramenné svietníky dal darom Ladislav Bielik. Asi uprostred kostola visí päťramenný luster, ktorý venoval Štefan Tunák. Pod vežou je drevený chór, vybudovaný tiež v roku
1912.

     Na veži boli tri zvony. Najmenší bol kúpený podľa nápisu na ňom roku 1857. Nápis na ňom bol maďarský a znel: „Készítette T. Borfő E.V. Fiok Egyház 1857“. V roku 1912 kúpila rodina Gažiová jeden väčší k nemu, tento však bol cez svetovú vojnu rekvirovaný, zostal len menší starý zvon. Roku 1924. si zadovážili cirkevníci dva nové zvony, menší je dar od rodiny Lavrinczovej a Gažiovej, väčší si kúpila cirkev.  Nápis na strednom znie na jednej strane: „Liali Bratia Fischer v Trnave 1924“. Na protistrane: „Ján Gaži a Ján Laurinc E. V. A. V. Cirkvi dolnobrhlovskej“ a „Aj prijduť brzo a odplatia mna se mnou. Zjev. XXII. 12“ Najväčší zvon nesie nápis: „Kdižť jest Bůh s nami i kto proti nám. Rím.
VIII. 31.“ „Liali Bratia Fischer v Trnave“
a na druhej strane: „K sláve Boha
najvyššieho E. V. A. V. daro cirkev dolnobrhlovská.“

 STAV V ROKU 1981

    V mesiaci jún 1981 si miestni cirkevníci opravili časť kostola. Škridla na kostole bola nahradená plechom, ktorý bol natretý farbou. Finančné náklady na prevedenie týchto prác si platili občania sami z vlastných prostriedkov.

STAV V ROKU 1990

    V roku 1990 bola do kostola zavedená elektrická inštalácia na elektrické ovládanie zvonov.

STAV V ROKU 2017

       Cirkevníci sa snažia zachovať neskoro-klasicistický kostolík v pôvodnej podobe to čo je možné. Kostol sa skladá z hlavnej lode a veži. Veža smeruje na severovýchod a oltár na juhozápad. Ku kostolu vedú kamenné schody so zábradlým, vedené z hlavnej cesty. Okolo kostola je bránička, modrosivej a žltej farby. Vráta pred kostolom sú tiež modrosivé so žltými kalichmi v hornej časti. K hlavnému vchodu vedú ďalšie schody.

     Rozmery kostola zostali nezmenené od roku 1912 a to 9,8m x 3,7m. Veža s výškou 16m je tiež nezmenená. Kostol je jednopodlažný, do veže sa vchádza z predsiene kostola. Vo veži sa nachádzajú zvony na elektrický pohon. 

    Loď kostola presvetľujú štyri oblúkové drevené okná, otváravé dovnútra, delené na podlhovastý tvar a polkruhovitý. Podlhovastá časť okna je pozdĺžne a priečne delená drevenými stĺpikmi na štyri sklenené tabule s priehľadným sklom. Polkruhovitá časť okna je rozdelená na tri tretiny tiež drevenými stĺpikmi a vyplnená mliečnym bielym sklom. Okná sú v zlom stave, steny okolo nich praskajú a preto sa cirkevníci dohadujú na nových oknách.  

     Na kostole sú umiestnené dvoje drevené dvere. Dvere, ktoré sú miestnené na bočnom vchode, sú jednokrídlové a otváravé dovnútra. Dvere, ktoré sú na hlavnom vstupe a vedú do predsiene, sú dvojkrídlové, tiež otváravé dovnútra.

    Maľovku kostola tvorí sivá štuková omietka s bielym pásom, ktorý rámuje tvar kostola. Orámované sú aj okná a nad oknom na veži je biely kruh, kde boli kedysi pravdepodobne hodiny.

     Strecha nad hlavnou loďou je valbová, pokrytá plechom, nafarbeným na červeno. Strecha nad vežou je tiež z plechu, natretým na červeno. Na vrchole strechy sa nachádza kríž.

       Predsieň kostola je využívaná na odkladanie dáždnikov, sú z nej vyvedené schody do veže a takisto je v nej umiestnené ovládanie zvonov a elektrické ističe.

         Interiér hlavnej lode je jednoduchý, steny sú bielej farby, strop je modrý a visí z neho päťramenný pozlátený luster. Podlaha je vydláždená, pokrytá červeným kobercom. Oltár je modrosivej farby s bielymi a žltými prvkami. Je na ňom umiestnený obraz, na ktorom je kľačiaci Ježiš Kristum, ktorý sa modlí v Getsemanskej záhrade a anjel mu podáva kalich utrpenia. Po stranách sú dve malé sošky a na oltári sú trojramenné pozlátené svietidlá. Kazateľnica je postavená pri oltári a je murovaná, sivej farby. V kostole sa nachádzajú drevené lavice.

        Malá veľkosť kostola vytvára príjemnú rodinnú atmosféru.


Zdroj: Pamätná kniha obce Dolnie Brhlovce písaná od roku 1934,                               Obecná kronika do roku 2002

Upravila:                                                                                                                           Simona Bohovicová, členka kultúrnej komisie


 

RÍMSKO-KATOLÍCKY KOSTOL SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

1934

     V roku 1771 dal Körmöndy vystaviť terajší rímskokatolícky kostol v barokovom slohu. Jeho vnútorné rozmery sú: dĺžka 15,03 metrov, šírka 10,05 metrov, výška miestami 6 až 10 metrov. Klenba i podlaha sú kamenné.

   Na hlavnom oltári na taburculume je socha Sedembolestnej Panny Márie, ktorá je patrónkou chrámu. Nad oltárom na stene je mohutný rám v ňom drevený kríž s prevesenou plachtou. Od hlavného oltára v pravo i v ľavo sú do steny vyhĺbené 2 kapličky. Sochy v kapličkách sú drevené a zlátené. V lodi kostola sú 2 menšie oltáre. Okrem novších obrazov je tu ešte malý obraz, na plátno maľovaná hlava Krista, ktorý kostolu venovala Elizabeta Körmöndyová, na večnú pamäť svojho zosnulého manžela Antona Körmöndyho.

      Kostol má 4 zástavy: Ruženskú, Pohrabskú, svätého Štefana kráľa uhorského a svätého Floriána so svätým Vendelínom. 2 oltáre sú z dreva, 1 z kameňa. Kostol má i kazateľňu, ktorej všetky drevené ozdoby sú zlátené. Je tu i starý sklenný luster. Na chóre stojí starý, a už zlý organček. Podlaha kostola je vydláždená kamennými platňami. Uprostred kostola leží platňa, pod ktorou je vchod do krypty budovateľa kaštieľa i kostola s niekoľkými svojimi príbuznými.

    Kostol mal pôvodne troje dvere. Jedni boli od záhrady, ktorými majitelia kaštieľa chodili dnu, ale tie sú už zamurované. Na kostole stála i murovaná veža s troma zvonmi. Táto ale roztískala klenbu na ktorej stála preto bola odstránená z kostola a miesto nej postavená bola zvonica, aká i do dnes stojí.

1936

    Cirkevníci v  Horných a Dolných Brhlovciach dali v letnom období opraviť svoj kostol. Stará sakristia bola až do základov demolovaná a na jej mieste vybudovaná nová s vonkajším vchodom, jedným oblokom a riadnym plafónom. Celý kostol bol od starej maľby očistený, okovaný vápno betónovou maltou nanovo podľa starého fazónu a omietnutý nažlto. Okrem toho i vnútro chrámu bolo súčasne opravené, pukliny maziva a opadané mazivo vycelené a celý vnútrajšok kostola vybielený. Na sakristiu dali nové dvere, oblok a opravili 2 kostolné dvere. Krov robili z dreva a pokryli ho predošlým plechom.


Zdroj: Pamätná kniha obce Dolnie Brhlovce písaná od roku 1934

Upravila:                                                                                                                           Simona Bohovicová, členka kultúrnej komisie


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka