Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné trhovisko s občianskou vybavenosťou

Výška nenávratného finančného príspevku z EÚ je 134 294,30€.


Podpora z EPFRV

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:

Európa investuje do vidieckych oblastí.“

NFP2.png

Názov projektu:     Obecné trhovisko s občianskou vybavenosťou

Kód projektu:         074NR220041                                                                              

Číslo výzvy:            22/PRV/2017

Číslo opatrenia:     7. Základné služby a obnova dediny vo vidieckych oblastiach

Podopatrenia:   7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Cieľ projektu:                                                                                                   

Cieľom projektu je vybudovanie obecného trhoviska s občianskou vybavenosťou. Súčasťou realizácie stavby je aj vybudovanie sociálneho zariadenia. Vybudované sociálne zariadenia sú určené, ako sociálne priestory pri kultúrnych a spoločenských akciách pre potreby obce.  Obecné trhovisko s občianskou vybavenosťou bude určené na kultúrne a spoločenské akcie pre potreby obce. Hlavný vstup do objektu je riešený z prístupovej komunikácie. Príjazd k objektu bude možný z miestnej komunikácie. Parkovacie miesta pre objekt sú vytvorené v prednej časti objektu. Trh je regulátorom a stabilizátorom ekonomického rozvoja. Ako súhrn rozličných nástrojov, foriem, mechanizmov a sociálno-ekonomických vzťahov priaznivo prispieva k rozvoju obchodu na danom území. Vybudovanie obecného trhoviska môže mať nemalý vplyv na rozvoj podnikateľskej činnosti v obci a otvára možnosť na organizáciu najrôznejších spoločenských akcií, čo bude mať nemalý vplyv aj na rozvoj kultúry v obci. Cieľom obce je čo najefektívnejšie využiť doteraz neefektívne využívaný resp. nevyužívaný obecný priestor, ktorý má na danú činnosť podliehajúcu aktivite 4 viac ako vyhovujúci účel. Potenciál ekonomického a  podnikateľského rozvoja obce úzko súvisí s vybudovaním daného trhoviska. Obecné trhovisko zvýši atraktivitu obce a svojim účelom môže mať pozitívny dopad aj na obyvateľov obcí s priľahlého okolia. Obec vybudovaním trhoviska ako sekundárny cieľ zároveň získa aj na estetickom charaktere. Súčasťou projektu budú aj prvky zelenej infraštruktúry.                                                                                                       


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka