Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Kalendár zvozu odpadu Ak správne triedime, svet je krajšíVytlačiť
 

od.jpg

Na území obce Brhlovce je zavedený kalendárový zber komunálneho odpadu z domácností združením obcí pre separovaný zber "TATIAR" podľa harmonogramu zberu obce.

Do zberných nádob na komunálny odpad sa môže ukladať iba zmesový komunálny odpad z domácností, ktorý sa nedá ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a odpady ( napr. zemina, kamene, drevo, konáre, popol a pod.), zložky komunálneho odpadu ktoré sú zbierané osobitne v rámci zavedeného systému triedeného zberu ( plasty, sklo, papier, kovy, tetrapaky ).

Pokyny pre predchádzanie vzniku situácie, že Vám odpad nebude odvezený:

- odpad je potrebné vyložiť včas - ak popred Váš dom prejde zberové vozidlo, je už neskoro odpad vykladať, vozidlo sa spravidla už nevracia

- odpad je potrebné vyložiť pred bránu, do dvorov majú pracovníci zakázané vstupovať bez vedomia majiteľa

-odpad je potrebné dostatočne vytriediť, vrecia so znečisteným odpadom, resp. iným odpadom, ako sa zbera v daný deň sa nezbierajú

-v prípade komunálneho odpadu - nádoba, ktorá bude obsahovať triedené zložky nebude vyprázdnená

Koľko vyseparujeme, toľko budeme platiť za odpad

Od 1. 1. 2019 platia nové pravidlá pri výpočte poplatkov za uloženie odpadov, ktorých cieľom je znevýhodnenie skládkovania odpadov, ktoré je posledné v hierarchii odpadového hospodárstva.

Nové pravidlá majú viesť k vytvoreniu motivačného faktora pre triedený zber a zvýšenie recyklácie komunálnych odpadov.

Tieto novinky prináša zákon o poplatkoch za uloženie odpadov1 (ďalej ako „zákon“) a nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov2 (ďalej ako „nariadenie“).

Predmet zákona

Predmetom zákona je najmä vymedzenie poplatkovej povinnosti a stanovenie výpočtu poplatkov za uloženie odpadu na skládku odpadov a na odkalisko. Motivácia k triedeniu odpadu je daná tým, že pri uložení zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov sa príslušná sadzba určí na základe úrovne vytriedenia komunálnych odpadov. Čim je menšia úroveň vytriedenia, tým je vyššia sadzba za uloženie odpadov na skládku.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Brhlovce za rok 2018: 22,74%

ČÍM VIAC VYSEPARUJEME, TÝM MENEJ OBEC ZAPLATÍ A TÝM VIAC PEŇAZÍ OSTANE V OBCI NA INÉ AKTIVITY.

Kalendár zvozu odpadu na mesiac október, november, december 2019:


 

Zverejnené 9.1.2019 -Jana-
Aktualizované: 16.10.2019 -Jana-


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka