• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A A A
 

Brhlovce ležia v Ipeľskej pahorkatine v doline potoka Búr, v nadmorskej výške okolo 174 m. V chotári obce sú lokality pórovitých andezitových tufov a tufitov, v ktorých sú podzemné obydlia.